เกี่ยวกับเรา
บริษัท แกรนด์ แอลซีเอช ทัวร์ จำกัด ถือกำเนิดมาจากการสั่งสมประสบการณ์ของผู้บริหารที่มีโอกาสสัมผัสกระบวนการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศก่อนการบรรลุนิติภาวะ จึงจารึกความทรงจำที่ประทับใจไปพัฒนากระบวนการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์ความงดงามของการท่องเที่ยวให้เกิดคุณค่าแก่ผู้ใช้บริการภายใต้แนวคิด "คุณธรรมนำพาณิชย์"

ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการเป็นสำคัญ และวันนี้เราพร้อมเต็มที่ที่จะนำพาท่านไปพบกับ บรรยากาศแห่งความสุขจากการท่องเที่ยวทั้งทัวร์ภายในประเทศและทัวร์ต่างประเทศที่ให้ประโยชน์ ความสุข ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และความพึงพอใจสูงสุด เพื่อให้ท่านได้รับความ “อบอุ่นและสุขใจ ไร้พรมแดน”